Zaznacz stronę

Może ten tytuł nie najlepiej obrazuje sytuację, w której żyjemy – szczególnie w dobie tego co promuje telewizja – ale mniej więcej pokazuje stan rzeczy i na pewno daje do myślenia.

Jesteśmy otoczeni chodzącymi trupami. Grzech Adama był wyrokiem śmierci dla rodzaju ludzkiego. Duchowe oddzielenie od Boga stworzyło nową rasę – umarłych (czyli duchowo odciętych od Życia).

Ów chodzące trupy (nie mogąc poprzez ducha) szukają życia poprzez ciało. Nieprawość stłumiła prawdę, przyszła niezdolność do właściwych osądów, a serca stały się bezrozumne i zaślepione. – Podając się za mądrych, właściwie zgłupieli. [Przekład Literacki, Rz 1: 18-32]

Wydają się żywi. Są wokół nas. Poruszają się pośród nas każdego dnia. Nie mogąc mieć doskonałej tożsamości we wszechmocnym Bogu budują swoją tożsamość w oparciu o wykształcenie, popularność, status finansowy, pozycję itp. Promują się poprzez egocentryzm, co działa uwodząco na innych. Z wierzchu często wyglądają dobrze, ich życie może wydawać się pożądane przez innych, okoliczności mogą być dobre – ale jaka jest rzeczywistość? Są martwi. Nie mają życia, światła, nadziei. Na szczęście niektórzy wiedzą, że coś nie gra i szukają światła.

Światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. [UBG, J 3:19]

Jezus raz na zawsze zerwał niewolę śmierci i zaoferował wszystkim zmarłym możliwość życia. Jeśli zakosztowałeś życia to zanieś je innym.

Kiedyś wszyscy byliśmy martwi ale usłyszeliśmy Słowo Życia i uwierzyliśmy w nie. Jest wielu czekających aby usłyszeć. Dar życia jest ofiarowany wszystkim umarłym.

A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. [UBG, Ap 22:17]

I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach; W których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował; I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni; I razem z nim wskrzesił, i razem z nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie; Aby okazać w przyszłych wiekach przemożne bogactwo swojej łaski przez swoją dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ef 2:1-10]