Zaznacz stronę

W co wierzymy

[vc_row][vc_column width=”1/3″][trx_title type=”2″ align=”center” picture=”517″ image_size=”medium”]Ojciec[/trx_title][vc_column_text]

Bóg jest wielki: On jest wszechmocny, wszechwiedzący, wszechobecny, niezmienny, całkowicie godny naszego zaufania i przede wszystkim jest Święty. W nim jesteśmy, poruszamy się i żyjemy. Bóg jest dobry. On jest naszym Ojcem. On jest kochający, współczujący i wierny swojemu ludowi, swoim synom i córkom, i swoim obietnicom.

Wj 3:14, Liczb 23:19, Kapł 11:44-45; 19:2, Psalm 11:4-7, Mal 3:6, Jana 3:164:245:2614:1, Dz.Ap 17:28, Rzym 3:3-4

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][trx_title type=”2″ align=”center” picture=”517″ image_size=”medium”]Syn[/trx_title][vc_column_text]

Jezus Chrystus jest w pełni człowiekiem i w tym samym momencie w pełni Bogiem. On jest jedyną drogą prowadzącą oddalonych od Boga ludzi z powrotem do właściwej relacji z Bogiem. Żył doskonałym i perfekcyjnym życiem tak aby mógł nas postawić jako doskonałych przed świętym i doskonałym Bogiem.  Jego doskonała ofiara na krzyżu jest dla nas pojednaniem z Bogiem. Pokonał śmierć, zmartwychwstał i w Nim my mamy życie wieczne.

Iz 7:1453, Mat 1:18-233:17; 8:29; 14:33; 16:16; 28:5-6; Łk 22:70; 24:46-47; Jana 1:1,14; 10:30; 11:25-27; 17:1-5; Dz. Ap 1:9; 2:22-24; 7:55-56; Rzym 1:3-4; 3:23-26; 8:1-3; 10:4; 1 Kor 8:6; 2 Kor 5:19-21; Ga 4:4-5; Flp 2:5-11; Kol 1:15; 2:9; 1 Tym 2:5-6; 3:16

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][trx_title type=”2″ align=”center” picture=”517″ image_size=”medium”]Duch Święty[/trx_title][vc_column_text]

Obecność Ducha Świętego zabezpiecza i utwierdza nas i pieczętuje nasz związek z Jezusem Chrystusem. On prowadzi wierzących do poznania prawdy i wywyższa w ich życiu Jezusa Chrystusa. On przekonuje ludzi o grzechu, sprawiedliwości Bożej i sądzie. On pociesza nas, daje dary duchowe wyposaża nas i przemienia, tak że stajemy się coraz bardziej podobni do Jezusa.

Rodz 1:2; Psalm 51:13; 139:7; Iz 61:1-3; Joel 2:28-32;
Mar 1:10; Łk 1:35; 4:1; 11:13; 12:12; Jana 15:26; 16:7-14;
Dz.Ap 1:8; 2:1-4; 13:2; Rzym 8:9-11, 14-16, 26-27; 1 Kor 3:16;
Ef 1:13-14; 2 P 1:21; Obj 22:17

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” content_placement=”middle” scheme=”dark” css=”.vc_custom_1467246110962{margin-top: 4% !important;margin-bottom: 4% !important;border-top-width: 5% !important;border-bottom-width: 5% !important;padding-top: 3% !important;padding-bottom: 3% !important;background-image: url(http://npdg.pl/wp-content/uploads/2016/06/w-co-wierzymy-kościół-npdg-nowe-pokolenie-kościół-chrześcijański-dąbrowa-górnicza-miłość-ma-imię-jezus-2.jpg?id=1878) !important;}”][vc_column][trx_title type=”2″ align=”center” image_size=”medium”]Kościół[/trx_title][vc_column_text]

Kościół to lokalna społeczność ochrzczonych wierzących połączonych ze sobą poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. Kościół jest zanurzony w nauczaniu Chrystusa, stara się przestrzegać wszystkich Jego poleceń i stara się nieść Ewangelię na cały świat. Kościół działa razem – w jedności i miłości – będąc skoncentrowanym na ostatecznym celu, czyli chwale i uwielbieniu Jezusa Chrystusa.
Wierzymy również w powszechny Kościół wierzących, który składa się z lokalnych kościołów na całym świecie. Wierzymy, że każdy wierzący powinien mieć swoje miejsce w kościele i móc służyć, miłować się wzajemnie oraz swoją społeczność w namacalny sposób.

Mt 16:18-19, 18:15-20, Dz.Ap. 2:41-47, 5:11-14, 13:1-3, 14:23, 16:5, 20:28, 1 Kor 7:17; 9:13-14Ef 1:22-23Ef 2:19-223:10-125:22-32, Kol 1:18, 3:151 Tym 4:141 P 5:1-4Obj 21:2-3

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][trx_title type=”2″ align=”center” font_weight=”700″ picture=”517″ image_size=”medium”]Biblia[/trx_title][vc_column_text]

Biblia to Słowo od Boga do każdego człowieka. Została napisana przez ludzkich autorów, ale będących pod natchnieniem i przywództwem Ducha Świętego. Dlatego, że jest zainspirowana przez Boga Biblia jest prawdą bez najmniejszego błędu czy fałszu i ma kluczowe znaczenie dla naszego codziennego życia.

Pwt 4:1-2Psalm 119:11, 119:89Iz 40:8Mt 22:29Jana 5:3916:13-1517:17Rzym 15:42 Tym 3:15-17Hebr 1:1-24:121 P 1:252 P 3:16

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][trx_title type=”2″ align=”center” font_weight=”700″ picture=”517″ image_size=”medium”]Zbawienie[/trx_title][vc_column_text]

Krew Jezusa Chrystusa przelana na krzyżu to jedyna droga ku odpuszczeniu grzechów i zbawieniu. Zbawienie występuje gdy ludzie umieszczają swoją wiarę w śmierci i w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, wierząc że jest do jedyna, wystarczająca i doskonała zapłata za ich grzechy. Zbawienie jest darem od Boga i nie może być uzyskane przez nasze własne uczynki i starania.

Iz 1:18; 53:5-6; 55:7; Mat 1:21; 27:22-66, 28:1-6; Łk 1:68-69; 2:28-32; Jana 1:12; 3:16, 3:36; 5:24; Dzieje 2:21; 4:12; 16:30-31; Rzym 1:16-18; 3:23-25; 5:8-10; 6; 1 Kor 1:18; 2 Kor 5:17-20; Gal 2:20; 3:13; Ef 2:8-10; Filip 2:12-13; Hebr 9:24-28; Obj 3:20

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][trx_title type=”2″ align=”center” font_weight=”700″ picture=”517″ image_size=”medium”]Wieczność[/trx_title][vc_column_text]

Człowiek został stworzony aby istnieć wiecznie. Będzie istnieć wiecznie oddzielony od Boga przez grzech już na zawsze  albo dzięki Bożemu przebaczeniu i zbawieniu będzie na zawsze w jedności z Bogiem. Piekło i Niebo to jedyne kierunki. W Niebie będzie wieczne pojednanie i społeczność z Bogiem.

Jana 3:16, 36; Rzym 6:23; 1 J 2:25; 5:11-13; Obj 20:15

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” content_placement=”middle” scheme=”dark” css=”.vc_custom_1467246033693{margin-top: 4% !important;margin-bottom: 4% !important;border-top-width: 5% !important;border-right-width: 10% !important;border-bottom-width: 5% !important;border-left-width: 10% !important;padding-top: 3% !important;padding-right: 40% !important;padding-bottom: 3% !important;padding-left: 40% !important;background-image: url(http://npdg.pl/wp-content/uploads/2016/06/w-co-wierzymy-kościół-npdg-nowe-pokolenie-kościół-chrześcijański-człowiek-dąbrowa-górnicza-miłość-ma-imię-jezus-2.jpg?id=1893) !important;}”][vc_column][trx_title type=”2″ align=”center” font_weight=”700″ picture=”517″ image_size=”medium”]Człowiek[/trx_title][vc_column_text]

Człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga i jest najwyższym poziomem wszelkiego stworzenia. Został stworzony w jednym celu – do wspólnoty i relacji ze Świętym Bogiem, lecz oddzielił się poprzez grzeszne nieposłuszeństwo. Rezultat tego jest taki, że człowiek nie może ponownie sam z siebie zbliżyć się do Boga – jedyną drogą aby to się stało jest Jezus Chrystus. Każdy człowiek ma niepowtarzalną osobowość, posiada wielką wartość i jest godny szacunku i miłości.

Rodz 1:26-30; 2:7, 18-22; 3; Psalm 8:3-6; 32:1-7; 51:5; Iz 6:5; Jer 17:5; Dz.Ap 17:26-31; Rzym 1:19-32; 3:10-18, 23; 5:6; 6:6; 7:14-25;
1 Kor 1:21-31; 15:19, 15:21-22; Ef 2; Kol 1:21-22; 3:9-11

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1467246270652{margin-bottom: 5% !important;border-bottom-width: 5% !important;}”][vc_column width=”1/3″][trx_title type=”2″ align=”center” font_weight=”700″ picture=”517″ image_size=”medium”]Modlitwa[/trx_title][vc_column_text]

Wierzymy, że każdy wierzący jest powołany by modlić się aby Boża wola wypełniała się na ziemi tak jak w niebie. Nowe Pokolenie jest domem modlitwy oraz partnerem Boga w uwolnieniu Jego woli tutaj na ziemi. Jako Boże dzieci nie ustajemy w modlitwie i nie poddajemy się, wiedząc że Bóg słyszy i odpowiada na modlitwy.

Łuk. 18:1Mat. 5:44; 6:5-8; 9-14;  7:7-8Filip. 4:6-7;  Jan. 14:6-14Jer. 29:12-131 Jan. 3:22;  5:14Jak. 4:3;  5:16

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][trx_title type=”2″ align=”center” font_weight=”700″ picture=”517″ image_size=”medium”]Chrzest i Komunia[/trx_title][vc_column_text]

Praktykujemy zarówno chrzest wodny jak i komunię (tzw. Wieczerzę Pańską). Chrzest jest publicznym aktem identyfikacji swojego życia z Chrystusem: po pierwsze z Jego śmiercią, a następnie ze zmartwychwstaniem do nowego życia. Komunia (Wieczerza) natomiast jest pełną wdzięczności pamiątką ofiary Chrystusa i odkupienia oferowanego nam w miłości, uznaniem Nowego Przymierza ustanowionego przez Ojca.

Mat 3:13-17; 28:19-20Kol 2:12Dz 2:38Dz 8:36-38Dz 19:5; 1Kor 15:29; 11:25-26Łuk 22:15Hebr 8:8-13; 9:25-281Kor 11:26Mar 16:15-16Mat 28:18-20Jan 6:51-56

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][trx_title type=”2″ align=”center” font_weight=”700″ picture=”517″ image_size=”medium”]Równość[/trx_title][vc_column_text]

Wierzymy, że każda osoba, która przyjęła i wyznała Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela jest Bożym Dzieckiem, i jest równa w swojej istocie i tak samo ważna bez względu na rasę, płeć, kulturę oraz klasę.

J 17:22-23Dz 4:32Filip 2:2Gal 3:281Kor 11:11-12

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row”][vc_column][rev_slider_vc alias=”wersety”][/vc_column][/vc_row]