Zaznacz stronę

13

Jeśli jest ktoś kto miałby naprawdę żałować i wstydzić się swojej przeszłości to jest to apostoł Paweł, ale jego hasłem życiowym było wyznanie z listu do Filipian 3:13

to jedno [czynię]: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie.

Zwróć uwagę na użyte przez Pawła słowa: „przede mną”, „ku mecie” i „w górę”.

Jednym z najciekawszych wynalazków naszych czasów jest GPS. Niewątpliwe można powiedzieć, że jest to urządzenie pełne łaski i miłosierdzia. Gdy kierowca źle pojedzie to urządzenie nie rzuca na niego obelgami, nie krzyczy. Po prostu mówi spokojnym głosem: „przeliczam trasę” i wyznacza nową trasę, która koryguje błąd.

Gdy przegapimy właściwą drogę, gdy zatrzymamy się – wówczas otrzymamy łaskę od Boga na nowy początek, usłyszymy łagodny i ciepły głos dobrego Pasterza, który mówi do naszych serc: „Przeliczam trasę”. Następnie wyznaczy On nam nowy kurs, który sprowadzi nas na właściwe tory. Może to wymagać naprawy pewnych rzeczy i upłynięcia czasu ale uzdrowienie i odnowienie przyjdzie jeśli posłuchamy Jego głosu i pójdziemy za Nim. Przyjacielu, nasz Bóg jest mistrzem w obracaniu żałoby w radość i taniec, jest mistrzem w tworzeniu piękna z popiołów.

Tak więc jeśli coś zawiodło i coś jest teraz nie tak, idź za przykładem Pawła. Idź na przód, do tego co przed tobą, ku mecie i w górę.