Zaznacz stronę

Historia o Łazarzu i bogatym człowieku mówi o cierpieniu Łazarza i rozkosznym życiu w luksusie bogacza. Obaj mężczyźni umierają i ponownie ich okoliczności są odmienne. Łazarz trafia do Raju (Łono Abrahama) podczas gdy bogacz ląduje w męczarniach i płomieniach. Bogacz wezwał Abrahama:

A on powiedział: Proszę cię więc, ojcze, abyś posłał go do domu mego ojca. Mam bowiem pięciu braci – niech im da świadectwo, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham mu powiedział: Mają Mojżesza i Proroków, niech ich słuchają. A on odpowiedział: Nie, ojcze Abrahamie, lecz jeśli ktoś z umarłych przyjdzie do nich, będą pokutować. I powiedział do niego: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś zmartwychwstał, nie uwierzą.” [UBG, Łk 16:27-31]

Jezus opisuje piekło jako miejsce świadomej męki. Jeśli piekło nie istniało by na prawdę, to po co Jezus opowiedziałby tą historię? Dlaczego wskazał na Mojżesza i proroków? Byłoby okrutnym mówić taką historię gdyby piekło nie istniało. Jezus użyłby wtedy strachu i manipulacji żeby sprowokować ludzi do nawrócenia. Ale Jezus nigdy nie używał strachu i manipulacji – On mówił prawdę i używał faktów.

Często można spotkać ludzi mających doświadczenie pobytu w piekle lub w Niebie. Nie chcę się odnosić do wiarygodności tych doświadczeń. Generalnie widać w powyższym fragmencie, że Jezus postanowił nas poinformować o tej rzeczywistości przez Mojżesza i Proroków. Te informacje powinny być dla nas wystarczające.

Niegodziwi zstąpią do piekła, wszystkie narody, które zapominają Boga. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ps 9:17]

Niech śmierć ich zaskoczy, niech żywcem zstąpią do piekła, bo w ich domach i wśród nich mieszka zło. Ja zaś do Boga zawołam i PAN mnie wybawi. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ps 55:15-16]

Gdy strącę cię do tych, którzy zstępują do dołu, do ludu dawnego, i umieszczę cię w najniższych stronach ziemi – w dawnych miejscach opustoszałych – z tymi, co zstępują do dołu, abyś nie było zamieszkane, wtedy pokażę sławę w ziemi żyjących. Uczynię z ciebie postrach i przestaniesz istnieć; a choć będą cię szukać, nigdy cię nie znajdą, mówi Pan BÓG. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ez 26:20-21]

Ale jeśli PAN uczyni coś nowego i ziemia otworzy swoją paszczę, i pochłonie ich oraz wszystko, co do nich należy, i żywcem zstąpią do piekła, wtedy poznacie, że ci mężczyźni rozdrażnili PANA. Gdy tylko skończył wypowiadać wszystkie te słowa, ziemia rozstąpiła się pod nimi. A ziemia otworzyła swoją paszczę, i pochłonęła ich oraz ich domy i wszystkich ludzi, którzy byli przy Korachu, i cały ich dobytek. I zstąpili oni razem ze wszystkim, co mieli, żywcem do piekła, i ziemia ich okryła; tak zginęli spośród zgromadzenia. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Lb 16:30-33]

Grób bowiem nie wysławia cię ani śmierć cię nie chwali. Ci, którzy w dół zstępują, nie oczekują twojej prawdy. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Iz 38:18]

Moja dusza przylgnęła do ciebie, twoja prawica mnie podtrzymuje. Ale ci, którzy dążą do zguby mojej duszy, sami zejdą do głębi ziemi. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ps 63:8-9]

Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga; uśmiercony w ciele, lecz ożywiony Duchem; W którym poszedł i głosił też duchom będącym w więzieniu; Niegdyś nieposłusznym… [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 1p 3:18-20]

Ofiara Jezusa to punkt zwrotny w historii wszechświata!

Chrystus gdy umarł na krzyżu zstąpił do piekła by uratować dotychczasowych więźniów po czym wstąpił do Nieba. Już więcej do piekła nie zejdzie gdyż dla każdego żyjącego na ziemi „Właśnie teraz jest ten czas przychylności! Teraz jest dzień zbawienia!” [Przekład Literacki, 2kor 6:2] – Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus, i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. [Przekład Literacki, Rz 10:9]

Jeszua rzekł do niej: „JAM JEST Zmartwychwstaniem i Życiem! Kto pokłada we mnie ufność, będzie żył, nawet gdyby umarł, [Przekład Davida H. Sterna NT, J 11:25]

Każdemu zaś spośród nas została dana łaska zgodnie z miarą ustaloną przez Chrystusa. Dlatego powiedziano: Wstąpił na wysokość, powiódł za sobą jeńców, rozdał ludziom dary. To, że wstąpił , cóż innego oznacza niż to, że wcześniej zstąpił do niższych sfer ziemi? Ten, który zstąpił, jest Tym samym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko wypełnić. [Przekład Literacki, Ef 4:7-10]