Zaznacz stronę

Światło wschodzi sprawiedliwemu, Radość gości u tych, których serca są prawe. [Przekład Literacki, Ps 97:11]

Twoje zrozumienie prawości i sprawiedliwości pozwoli Ci odebrać kierunek. Podczas gdy ludzie żyją dla ciała (w strachu i poczuciu winy) borykają się z życiowymi decyzjami – dla sprawiedliwych zaświeci światło i wszystko staje się jasne.

Ścieżka prawych jest wyrównana. [UBG, Prz 15:19]

Ale ścieżka sprawiedliwych jest jak jasne światło, które świeci coraz jaśniej aż do dnia doskonałego. [UBG, Prz 4:18]

Wolność wynikająca z objawienia tego czym jest sprawiedliwość jest głęboka. Bóg dał na swoją naturę aby nie towarzyszyło nam więcej zwątpienie i zamieszanie. Możesz być łatwo prowadzony przez Ducha kiedy wiesz kim jesteś w Jezusie Chrystusie. To kim jesteś decyduje o tym co robisz. Okoliczności nie będą dłużej Panem twojego życia.

Gdyż oczy Pana patrzą na sprawiedliwych, Jego uszy słuchają ich próśb. [Przekład Literacki, 1p 3:12] 

Ci, którzy przyjmują przez wiarę sprawiedliwość Jezusa, żyją w nieustannej obecności Boga. Zdrowa relacja (modlitwa) to owoc sprawiedliwości. Religijne poczucie winy i niepewność zawsze będą przeszkadzać w życiu modlitewnym.

Dla sprawiedliwych większość życiowych decyzji jest już podjęta. Wszystko co kradnie radość życia i pokój jest natychmiastowo rozpoznawane i eliminowane. Za to aprobowana jest każda sytuacja by być przykładem, móc służyć, dawać i być błogosławieństwem dla innych. Jezus żył jako sprawiedliwy i ty możesz przyjąć dziś przez wiarę Jego sprawiedliwość. To dar. Nie ma żadnych barier dla ludzi, którzy żyją bez poczucia winy i strachu. Niech Cię prowadzi prawość w twym sercu.