Zaznacz stronę

Tak też język jest małym organem, lecz bardzo się przechwala. Jakże wielki las zapala mały ogień! Język też jest ogniem i światem nieprawości. [UBG, Jk 3:5-6]

Słowa mogą niszczyć relacje, sprowadzać strach, podważać, zniechęcać, tworzyć ograniczenia, ranić czy wywoływać konflikty. Słowa mogą też uzdrawiać, zachęcać i podnosić, wzbudzać wiarę, uwalniać przebaczenie. jednoczyć, wzbudzać życie.

Każdy człowiek jest albo mistrzem swojego języka i panuje nad nieuwalnianymi słowami albo jest pod kontrolą swojego języka. Słowa, które uwalniamy do siebie samych i do innych przynoszą Życie Jezusa albo diabelskie zniszczenie i śmierć.

Śmierć i życie są w mocy języka, kto umie się nim posługiwać, korzysta z jego owocu. [Przekład Literacki, Prz 18:21]

Kiedy mówimy nauczmy się uważnie interpretować nasze słowa. Czy pochodzą z Ducha Bożego czy z naszego ciała? Czy reagujemy na podstawie naszych emocji czy się powściągamy i działamy w łasce ku zbudowaniu słuchaczy?

Twoje słowa mają wielką moc. Użyj ich dla dobra, a nie zła.

Jezus: „Nie powiedziałem nic sam od siebie. To Ojciec, który Mnie posłał, polecił mi, co mam mówić i głosić. A wiem, że Jego przykazanie jest życiem wiecznym. To zatem, co Ja mówię, mówię tak, jak mi polecił Ojciec.” [Przekład Literacki, J 12:49-50]