Zaznacz stronę

Nasze wartości

[vc_row css=”.vc_custom_1467837904675{margin-right: 5% !important;margin-left: 5% !important;border-top-width: 5% !important;border-right-width: 5% !important;border-bottom-width: 5% !important;border-left-width: 5% !important;padding-top: 5% !important;padding-right: 5% !important;padding-bottom: 5% !important;padding-left: 5% !important;}”][vc_column][trx_title type=”2″ style=”iconed” align=”center” font_weight=”700″ picture=”1611″ image_size=”medium”]Uwielbienie[/trx_title][vc_column_text]Poprzez muzykę i śpiew dajemy wyraz naszej miłości do Boga. Celebrujemy i doświadczamy tego jak przychodzi Duch Święty. Uwielbiamy Jezusa i świętujemy obecność Ducha Świętego.[/vc_column_text][trx_title type=”2″ style=”iconed” align=”center” picture=”1613″ image_size=”medium”]Modlitwa[/trx_title][vc_column_text]Ponieważ dom Boży jest domem modlitwy jesteśmy zobowiązani by się modlić i pościć, tak aby działa się Jego wola i Jego Królestwo przyszło –  jak w Niebie tak i na ziemi (Mk 11:17).[/vc_column_text][trx_title type=”2″ style=”iconed” align=”center” picture=”1607″ image_size=”medium”]Biblia[/trx_title][vc_column_text]Wierzymy, że Biblia jest natchnionym i nieomylnym Słowem Bożym. Jesteśmy zobowiązani do głoszenia Słowa Bożego i poddawania się Słowu Bożemu (Mt 7:24-25; Jozuego 1:7-8).[/vc_column_text][trx_title type=”2″ style=”iconed” align=”center” picture=”1712″ image_size=”medium”]Królestwo Boże[/trx_title][vc_column_text]Jesteśmy tutaj aby sprowadzić Królestwo Boże poprzez dzielenie się dobrą nowiną (Mt 24:14) i uczenie ludzi (Mt 28:18-20) czyniąc to w mocy Królestwa (Mt 4:22) i zgodnie z jego etyką (Mt 5:5-7).[/vc_column_text][trx_title type=”2″ style=”iconed” align=”center” picture=”1711″ image_size=”medium”]Lokalny Kościół[/trx_title][vc_column_text]Wierzymy, że przyczółkiem Boga do rozszerzenia Jego Królestwa w danym mieście jest lokalny kościół. Naszym celem jest aby być coraz większym i coraz silniejszym lokalnym kościołem, który przyniesie światu to co utracił i będzie miał pozytywny wpływ na społeczeństwo (Mt 16:18-19).[/vc_column_text][trx_title type=”2″ style=”iconed” align=”center” picture=”1600″ image_size=”medium”]Przemiana[/trx_title][vc_column_text]Bóg chce abyśmy zreformowali społeczeństwo sprowadzając Królestwo Boże na ziemię (Mt 6:9-10). Pragniemy aby ludzie poznali i rozwinęli swoje talenty i powołanie, i mieli dobry wpływ na kluczowe sfery działania społeczeństwa – rodziny, religię, rząd, administrację, edukację, biznes, media, sztukę i rozrywkę (Mt 5:13-14; Mt 28:18-20; Rdz 1:28-29).[/vc_column_text][trx_title type=”2″ style=”iconed” align=”center” picture=”1750″ image_size=”medium”]Powołanie[/trx_title][vc_column_text]Wierzący są powołani przez Boga aby służyć jako apostołowie, prorocy, pasterze (pastorzy), ewangeliści  i nauczyciele. Lokalny kościół opiera się na służbie apostołów i proroków (Ef 2:20; Ef 4:11). NPDG jest częścią apostolskiego ruchu Nowe Pokolenie w Polsce, który koncentruje się na zakładaniu i wspieraniu lokalnych kościołów w miastach kraju. Szanujemy proroków i służbę proroczą (Mt 10:41). Jesteśmy powołani aby dzisiaj w miejscu gdzie nas Bóg ustanowił chodzić w duchu proroczym i dokonywać tego co widzimy, że nasz Ojciec mówi i robi (Jana 5:19).[/vc_column_text][trx_title type=”2″ style=”iconed” align=”center” picture=”1708″ image_size=”medium”]Rodzina[/trx_title][vc_column_text]Bardzo mocno wierzymy w Biblijny model rodziny. Siłą i fundamentem dla funkcjonowania zdrowego i mocnego kościoła oraz społeczeństwa jest rodzina.[/vc_column_text][trx_title type=”2″ style=”iconed” align=”center” picture=”1747″ image_size=”medium”]Miłość[/trx_title][vc_column_text]Jezus dał nam przykazanie abyśmy się wzajemnie miłowali (Mt 22:39). Dlatego wierzymy, że On chce abyśmy chodzili w miłości i w jedności w naszym domu, w naszym kościele, wśród kościołów w naszym mieście, wśród różnych grup społecznych i etnicznych, a zwłaszcza wśród tych, którzy jeszcze nie poznali w osobisty sposób Jezusa Chrystusa.[/vc_column_text][trx_title type=”2″ style=”iconed” align=”center” picture=”1612″ image_size=”medium”]Wiara[/trx_title][vc_column_text]Biblia mówi: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie (Rzym 1:17). Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają (Hebr 11:6). Jesteśmy powołani aby być ludźmi, którzy pielgrzymują w wierze, a niekoniecznie w oglądaniu (2 Kor 5:7).[/vc_column_text][trx_title type=”2″ style=”iconed” align=”center” picture=”1732″ image_size=”medium”]Nadzieja[/trx_title][vc_column_text]Oferujemy nadzieję i zachęcenie wobec zniechęcenia i depresji w naszym społeczeństwie i kościele (1 Kor 13:13)[/vc_column_text][trx_title type=”2″ style=”iconed” align=”center” picture=”1719″ image_size=”medium”]Łaska[/trx_title][vc_column_text]Jezus jest pełen prawdy i łaski (Jana 1:17). My też mamy być ludźmi pełnymi łaski. Wiemy, że dzięki łasce Boga jesteśmy zbawieni (Ef 2:8) i uświęceni (Tytusa 2:11-12), i dzięki Jego łasce mamy wszelki sukces oraz przychylność w życiu (Jakuba 4:6; 1 Kor 15:10).[/vc_column_text][trx_title type=”2″ style=”iconed” align=”center” picture=”1602″ image_size=”medium”]Ewangelizacja i uzdrawianie chorych[/trx_title][vc_column_text]Pragniemy głosić i demonstrować dobrą nowinę, uzdrawiać chorych, przynosić wyzwolenie ludziom uciśnionym i włączać ich do Kościoła – ewangelizacja, uzdrowienie wewnętrzne, uzdrowienie z chorób i wyzwolenie (Mk 16:15-18).[/vc_column_text][trx_title type=”2″ style=”iconed” align=”center” picture=”1737″ image_size=”medium”]Grupy domowe[/trx_title][vc_column_text]Małe grupy są jak pojedyncze komórki całego organizmu – Kościoła. Chcemy rozpoznawać konkretne potrzeby ludzi i odpowiadać na nie poprzez grupy domowe. Grupy domowe odpowiadają na potrzeby przyjaźni, relacji, modlitwy, rozmowy, ewangelizacji  i wzrostu.[/vc_column_text][trx_title type=”2″ style=”iconed” align=”center” picture=”1710″ image_size=”medium”]Uczniostwo[/trx_title][vc_column_text]Poprzez uczniostwo i szkolenie staramy się przyprowadzać ludzi do Jezusa, wzrostu w Nim, radykalnego życia Jego Słowem i uwolnieniu do dalszej służby. Każdy wierzący jest powołany do  służby (Ef 4:11; 1 Piotra 2:9)[/vc_column_text][trx_title type=”2″ style=”iconed” align=”center” picture=”1746″ image_size=”medium”]Dzieci i młodzież[/trx_title][vc_column_text]Wierzymy, że przed nami wielkie wyzwanie dotarcia do pokolenia, które przychodzi. Pokolenie to będzie mieć wielki wpływ na wszystkie sfery funkcjonowania społeczeństwa dlatego chcemy aby poznali osobiście Jezusa.[/vc_column_text][trx_title type=”2″ style=”iconed” align=”center” picture=”1729″ image_size=”medium”]Powodzenie materialne[/trx_title][vc_column_text]Ludzie, którzy chodzą z Bogiem są przez Niego zaopatrzani i mają aby móc błogosławić innych. On błogosławi i daje mądrość do zarządzania błogosławieństwem. Pieniądze mogą mieć dobry wpływ na społeczeństwo i chcemy z nich korzystać dla dobra i poszerzenia Królestwa Bożego (Pwt 8:18; 3 Jana 2)[/vc_column_text][trx_title type=”2″ style=”iconed” align=”center” picture=”1609″ image_size=”medium”]Hojność[/trx_title][vc_column_text]Dlatego, że suwerenny Bóg używa finansów do rozszerzenia Jego Królestwa, wierzymy, że Bóg chce abyśmy z radością i ofiarnością potrafili dawać. Nasze dziesięciny i ofiary to jeden ze środków przyczyniających się do wypełnienia Jego Wielkiego Nakazu Misyjnego.[/vc_column_text][trx_title type=”2″ style=”iconed” align=”center” picture=”1608″ image_size=”medium”]Misyjność i działania społeczne[/trx_title][vc_column_text]Dzięki misji chcemy wspierać zasadzanie nowych lokalnych kościołów jak i docierać do różnych potrzebujących grup wokół nas – chorych, zniewolonych, ubogich, bezdomnych – i pomóc im w odnowieniu ich życia.[/vc_column_text][trx_title type=”2″ style=”iconed” align=”center” picture=”1731″ image_size=”medium”]Przebudzenie[/trx_title][vc_column_text]Wiemy, że niewiele w powyższych kwestiach możemy dokonać działając w oparciu o własne siły, dlatego pragniemy aby Duch Święty cały czas przynosił swoje ożywienie, prowadzenie, moc i autorytet.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row”][vc_column]

[/vc_column][/vc_row]