Zaznacz stronę

Wtedy Jezus mówił do tych Żydów, którzy mu uwierzyli: Jeśli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. [UBG, J 8:31-32]

Prawda o uzdrowieniu uwolni Cię od choroby.
Prawda o Jego zaopatrzeniu uwolni Cię od braku.
Prawda o Jego miłości Cię od strachu.
Prawda o Jego współczuciu uwolni Cię od bólu.
Prawda o Jego łasce uwolni Cię od poczucia winy i potępienia.
Prawda o Jego zwycięstwie uwolni Cię od słabości.

Prawda jest ożywiana przez Ducha i Słowo – wtedy doświadczysz prawdziwej wolności, radości i pokoju. To jest życie w obfitości.

Poświęć czas na medytację nad Prawdą. Zobacz sam jak działa zrywając każdy łańcuch i ukazując przyszłość w jasnych barwach. Jezus już pokonał i uwolnić cię od poczucia winy, depresji, bólu, braku, choroby, słabości i strachu. Niech twój wewnętrzny człowiek pozna prawdę i powstanie. Zacznij żyć w wolności!

Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni. [Przekł. Literacki, J 8:36]