SPOTKANIA KOŚCIOŁA

Każda niedziela – godz. 17:00

Ul. Wojska Polskiego 46
(Reden)
DĄBROWA GÓRNICZA

MIEJSCE SPOTKAŃ

KONTAKT

Pastor Kamil Berdzik

Tel. 508 188 227
pastor.kamilberdzik@gmail.com

NUMER KONTA

 Kościół Chrześcijański „Nowe Pokolenie”
w Dąbrowie Górniczej

Nr konta: 72 1750 0012 0000 0000 4089 7305
SWIFT: RCBWPLPW

DANE REJESTROWE

Kościół Nowe Pokolenie w Dąbrowie Górniczej został wpisany do Rejestru Kościołów i Związków Wyznaniowych w dziale A pod pozycją 105, dnia 12 stycznia 1996 roku na podstawie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.