Kim jest Jezus?

Zrozumienie tego jest niesamowicie ważne dlatego, że bezpośrednio odnosi się do naszej decyzji o zaufaniu i relacji. Więc kim On jest?

Chrystus jest widzialnym odbiciem niewidzialnego Boga i panuje nad całym światem. (Kolosan 1:15)

Gdy Jezus chodził po Izraelu mówiąc do ludzi i dokonują niezwykłych rzeczy wieść o Nim roznosiła się po całej okolicy. Ludzie rozmawiali próbując wyrobić sobie opinię.

Gdy Jezus uciszył burzę (Mateusza 8:27) uczniowie sami zachodzili w głowę:  Kim On jest – dziwili się wszyscy – że nawet wiatr i jezioro są Mu posłuszne?

Jezus był nieporównywalny do kogokolwiek innego. My zawsze szukamy punktu odniesienia, kategoryzujemy innych, porównujemy jednych do innych z historii.

Przykłady? Lider i dowódca jak Józef Piłsudski. Opiekun jak Anna Dymna, Marek Kotański czy Matka Teresa. Otwarty na innych i szukający pokoju jak Jan Paweł II czy Mohatma Ghandi…

Powstaje pytanie: Kim jest Jezus? Generalnie jest jeszcze ważniejsze pytanie, które musisz sobie zadać: Kim jest Jezus dla Ciebie?

Jezus powiedział: Ja przyszedłem, aby owce miały życie – i to życie w obfitości. (Jana 10:10)

Tak bowiem Bóg ukochał świat, że oddał swojego jedynego Syna, aby każdy, kto Mu uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

(Jana 3:16)

Jezus człowiekiem – tak jak ty

Jego człowieczeństwo potwierdza znaczenie nas – ludzi, i potwierdza fakt, że Bóg ma dla nas plan i przyszłość.

Jego doskonałe człowieczeństwo pokazuje nam jak wielki potencjał i możliwości są w naszym człowieczeństwie! Totalnym błędem jest wyznanie: „Jestem tylko człowiekiem” labo „To są tylko ludzie”. Nie ma żadnego tylko. Jezus gwarantuje nam niezwykły potencjał w naszym człowieczeństwie i daje nam swojego Ducha abyśmy byli podobni do Niego.

Oczywistym jest, że Jezus ma naturę Boga – to daje nam siłę i pewność. On jest wszechmocny, wszechwiedzący i wszechobecny. W Jego rękach jest wszelka władza na Niebie i na ziemi. Nie zapominaj nigdy o tym, że Jezus przyszedł i stał się takim człowiekiem jak ty – dlatego doskonale Cię rozumie i możesz czuć się pewnie.

Przyszedł jako człowiek aby ocalić ludzi.

Człowiek jest stworzony na obraz Boga, a Jezus jest doskonałym obrazem Boga. Jego człowieczeństwo wyraża doskonale wypełnioną Bożą wolę i plan.

Ratunek i zbawienie

Pozostaje istotne pytanie: Co mam zrobić aby zostać zbawiony? To samo pewien więzienny strażnik zadał apostołowi Pawłowi, a ten odpowiedział: „Uwierz w Jezusa jako Pana, a będziesz zbawiony ty i cały twój dom. (Dz 16:30)

Więc jak to zrobić? Jezus odpowiedział na to pytanie (Jana 14:6): „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.” Tak więc musimy wierzyć, że „Każdy, kto wezwie Pana, będzie zbawiony.” (Rzymian 10:13).

Oto dobre wyznanie wiary i modlitwa do Boga:

„Drogi Boże, Modlę się do Ciebie bo wiem, że zrobiłem źle i żałuję.
Proszę wybacz mi wszystkie złe rzeczy, które zrobiłem w przeszłości.

Zostań Panem mojego życia i pomóż mi abym szedł ścieżką, którą masz dla mnie i zrealizował plany, które dla mnie masz. Wierzę w moim sercu i wyznaję ustami, że Jezus jest Panem i teraz jest Panem mojego życia.

Dziękuję, za Twoją miłość i za to, że mnie uratowałeś i zbawiłeś.
Dziękuję, że mogę teraz żyć w bliskości z Tobą i być chrześcijaninem. 
Amen”

Gratulacje! Jesteśmy niesamowicie podekscytowani z twojego powodu. Pragniemy dowiedzieć się o twojej decyzji. Prosimy Cię o kontakt z kościołem Nowe Pokolenie.