Zaznacz stronę

Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od Tego, który was powołał w łasce Chrystusa, do innej dobrej nowiny. Jednak innej nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić to, co przekazał nam Chrystus. [Przekład Literacki, Ga 1:6-7]

To zdumiewające jak często chrześcijanie przylegają do czyjegoś nauczania, tylko dlatego, że ten ktoś jest znany i popularny. Często nie potrafią wyjaśnić samemu takich przesłań albo odpowiedzieć na wersety, które stoją w sprzeczności z ich wiarą. Czasem widzę, że ludzie dochodzą do tak skrajnych miejsc broniąc swoich przekonań i opinii, że gdy wykaże się takiej osobie błąd zaczyna ona podważać Biblijne fundamenty. Ma swoje stanowisko bo ktoś go przekonał. Wiara stała się ważniejsza niż Prawda.

Pośród ludu jednak zdarzali się również fałszywi prorocy. Podobnie między wami pojawią się fałszywi nauczyciele. W skryty sposób będą próbowali wprowadzać zgubne herezje, a nawet wyprą się Władcy, który ich wykupił. Tacy sprowadzają na siebie szybką zgubę. [Przekład Literacki, 2p 2:1]

Starajmy się aby w tym co wierzymy zawierało się pełne przesłanie ewangelii. Nie bierz dwóch czy trzech wersetów wyrwanych z całość po to by później stworzyć filozofię i dopasować do niej resztę Biblii (lub część Biblii podważyć czy zignorować). Ludzka logika i emocje to kiepskie narzędzia do wyjaśniania ewangelii. To co się popularnie głosi wcale nie musi być prawdziwą ewangelią. Jeśli odrzucasz lub ignorujesz część Słowa w swojej wierze, możesz zacząć wierzyć niewłaściwie.

Zaraz w nocy bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei. Kiedy tam przybyli, weszli do synagogi żydowskiej. Ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli słowo Boże z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się sprawy mają. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Dz 17:10-11]