Zaznacz stronę

Ponadto jeśli jednego może ktoś pokonać, dwóm łatwiej się ostać — a sznur potrójny nie tak łatwo się zerwie. [Przekład Literacki, Koh 4:12]

Wiedz, że kiedy żyjesz z Bogiem to w każdej sytuacji masz całkowite zasoby. Jego łaska daje nam wszystko co jest potrzebne do życia i pobożności. Zwycięstwo jest uzależnione od tego czy używamy zasobów, które nam dał. Jesteśmy istotami duchowymi, które mają dusze i ciało. Zwycięstwo nie przychodzi przez naszą ludzką siłę i możliwości, czy przez nasze emocje lub ograniczoną wiedzę.

Większość napotykanych wyzwań ma duchowy korzeń i trzeba zastosować duchowe rozwiązanie. Przykładem może być stres, depresja, przewlekły smutek, gorycz, strach, kłótliwość. Tu nie gra coś w duchu i przejawia się w emocjach i myślach – czyli w duszy. Możemy używać terapii czy leków ale to nigdy nie przyniesie całkowitego zwycięstwa. Potrzebujemy działania Ducha i mądrości Bożej. Mogą być tez odwrotne sytuacje. Czasem ludzie myślą, że każdy problem jest duchowy – wówczas możemy przeoczyć oczywiste odpowiedzi i rozwiązania. Np. jeśli ktoś tyje albo choruje może trzeba by sprawdzić dietę? Kiedy duch, dusza i ciało działają w harmonii jesteśmy nie do pokonania.

Niech przykładem będzie uzdrowienie. Sprawdź styl życia, dietę, nawyki itd. Czasami wystarczy zacząć jeść zdrowo i trochę sportu. Stan twojej mentalności i emocji również może mieć wpływ na twoje zdrowie. „Umiłowany! Modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja.” (3J 1:2). Kluczowym i fundamentalnym punktem wyjścia dla tego byśmy byli zdrowi lub uzdrowieni jest duch. Bóg posłał swoje Słowo aby dać nam zdrowie (Psalm 107:20), a Jego Słowo jest Duchem i Życiem (Jan 6:63).

Upewnij się, że żyjesz w harmonii z Bogiem na każdym poziomie: duch, dusza i ciało. Wtedy będziesz miał obfite życie. Umysł należy odnowić w Słowie Bożym. Nasze emocje i postrzeganie rzeczywistości muszą płynąć z naszego odrodzonego ducha, a nie z naszych 5 zmysłów. Musimy dbać o nasze ciała: o dietę, odpoczynek, ruch.

A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci. Niech cały wasz duch, dusza i ciało będą zachowane bez nagany na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. [Przekład Literacki, 1tes 5:23]