Zaznacz stronę

1. Rzeczywistość Boga uwidoczniła się poprzez stworzenie.

Bo już od stworzenia wszechświata Jego niewidzialne przymioty – zarówno Jego wieczna moc, jak i Jego Boska natura – są wyraźnie widoczne, bo można je zrozumieć na podstawie Jego dzieł. Dlatego nie mają wymówki; [Przekład Davida H. Sterna NT, Rz 1:20]

2. Prawo jest zapisane w sercach przez to ludzie są świadomi co jest dobre, a co złe.

Bo gdy poganie, nie mający Prawa, z natury czynią to, co Prawo nakazuje, to sami — choć Prawa nie mają — stanowią je dla siebie. Dowodzą też, że czyn zgodny z Prawem pochodzi z tego, co mają wypisane w swych sercach. Poświadcza to ich sumienie oraz myśli, które wzajemnie się oskarżają lub biorą w obronę. [Przekład Literacki, Rz 2:14-15]

3. Duch Święty przekonuje ludzi.

A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, mówię, bo nie uwierzyli we mnie. [UBG, J 16:8-9]

4. Bóg nie liczy im grzechów w obecnym czasie – czasie łaski. To jest czas na pojednanie z Nim.

A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna, nie poczytując ludziom ich upadków, i nam powierzył słowo pojednania. [Przekład Literacki, 2kor 5:18-19]

5. Jezus przyszedł po to aby ratować i zbawić.

Syn Człowieczy nie przyszedł niszczyć życia ludzkiego, ale je ratować. [Przekład Literacki, Łk 9:56]

6. Jeśli wezwą Imienia Pana zostaną zbawieni.

Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. [UBG, Rz 10:13]

*Więc jakie jest zagrożenie? Jeśli nie przyjmą Jego miłości i prawdy – zginą.

Wśród wszelkiego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni. [UBG, 2tes 2:10]