Zaznacz stronę

12

Objawienie Jana 13:8 opisuje Jezusa jako Baranka który został zabity i tu są dodane niesamowite słowa: „od założenia świata”. Zobacz, zanim Adam i Ewa upadli w ogrodzie Eden Bóg już miał przygotowany plan ratunku i zbawienia, który związany był z krzyżem. To znaczy, że krzyż nie był planem awaryjnym Boga na wypadek nieprzewidzianej katastrofy. Wykupienie nas było Jego planem od samego początku. Kiedy Adam i Ewa zjedli zakazany owoc, Bóg nie był zszokowany i zaskoczony. On uwzględniał możliwość ich potknięcia od samego początku i od razu miał plan naprawczy dla ich upadku.

Przyjacielu jeśli rozminąłeś się z wolą Boża do swojego życia uchwyć się tej myśli: „Zanim Bóg Cię powołał, zanim Cię zbawił, nawet zanim się urodziłeś Bóg przewidział jak się twoje życie rozegra. Zanim uczyniłeś choćby jeden najmniejszy błąd Bóg wziął na siebie wszystkie twoje przyszłe porażki , w swojej nieskończonej miłości i mądrości On uwzględnił twoje wszystkie gafy w swoim planie,  aby to co jest tragedią ostatecznie przeprowadzić do miejsca wielkiego triumfu.

Nie wyczerpała się litość Pana, miłość nie zgasła. Odnawia się ona co rano: ogromna Twa wierność. Lam 3:22-23.

Miłosierdzie Boże zaczyna się na nowo każdego ranka! Dzisiaj jest nowy dzień i nowy początek. Możesz mieć pewność, że jeśli jeszcze oddychasz to nie jest zbyt późno, aby Bóg interweniował i przywrócił wszystko to co zjadła szarańcza.