Zaznacz stronę
Przeliczam trasę

Przeliczam trasę

Jeśli jest ktoś kto miałby naprawdę żałować i wstydzić się swojej przeszłości to jest to apostoł Paweł, ale jego hasłem życiowym było wyznanie z listu do Filipian 3:13 to jedno [czynię]: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku...
Całkowite zbawienie

Całkowite zbawienie

Objawienie Jana 13:8 opisuje Jezusa jako Baranka który został zabity i tu są dodane niesamowite słowa: „od założenia świata”. Zobacz, zanim Adam i Ewa upadli w ogrodzie Eden Bóg już miał przygotowany plan ratunku i zbawienia, który związany był z krzyżem. To znaczy,...
Udział w łasce

Udział w łasce

A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. (Ef 4:7) Kiedy Bóg daje Ci dar wówczas daje Ci też łaskę (Bożą moc, inicjację) po to abyś mógł tego daru skutecznie używać. To tak jakby ktoś dał Ci jako dar samochodzik zdalnie sterowany ale bez...
Walka

Walka

Pewnego dnia mały chłopiec zobaczył motyla próbującego wydostać się z kokonu. Postanowił mu pomóc lecz po zdjęciu kokonu zobaczył, że skrzydła motyla są słabe i pomarszczone – w konsekwencji motyl zmarł. Mały chłopczyk nie zdawał sobie sprawy, że walka i wyjście z...
Chwała dla Boga

Chwała dla Boga

Gdy apostoł Paweł nauczał na temat Bożego powołania powiedział: „Zauważcie, przyjaciele, że niewielu spośród was uchodzi za mądrych, posiada władzę lub szlachetne pochodzenie. Bóg świadomie wybrał tych, których świat uważa za głupich, słabych i nieważnych, aby...
Boża droga jest najlepsza

Boża droga jest najlepsza

W życiu chrześcijańskim istnieje odwieczny konflikt między tym co jest dobre, a tym co jest Boże. Na przykład wielu chrześcijan wchodzi w niewłaściwe dla nich małżeństwa, ponieważ nie chcieli czekać na Boży czas i Bożego współmałżonka.  Bóg pozwala ludziom robić co...
Świetna robota

Świetna robota

Pewien znany ewangelista ma brata – nazwijmy go Piotr – i ów brat żartobliwie wyjaśnił dlaczego też nie został ewangelistą, a został farmerem. Mówił, że pewnego dnia jego brat modlił się na polu i zobaczył na niebie płomienne litery „PC”. Zapytał „Panie co...
Zazdrosny

Zazdrosny

Znasz grę w skojarzenia? W tej zabawie można w ciekawy sposób zobaczyć u danej osoby sposób myślenia, kategoryzowania, łączenia pomysłów, uczuć, doświadczeń czy informacji. Kiedy powię jakieś słowo to jakie skojarzenie się pojawia w twojej głowie? Kiedy powiem „pies”...
Twoja nagroda

Twoja nagroda

Często ludzie mówią, że nie znają woli Bożej do ich życia, ale tak naprawdę mają na myśli to, że nie usłyszeli wyraźnego i słyszalnego głosu z Nieba. Skoncentrujmy się chwilę na Abrahamie – ojcu narodu Izraelskiego. W Księdze Rodzaju 12:1 Bóg powiedział do niego:...
Przeciwności

Przeciwności

W USA został przeprowadzany eksperyment naukowy „BIOSFERA 2”, który miał na celu replikowanie ekosystemu w stworzonej szklarni. Chciano sprawdzić czy jest możliwe stworzeni zamkniętego ekosystemu Ziemi na innej planecie. Odzwierciedlono wszystkie warunki oprócz...